CrossFit Plus

Kompromis pomiędzy zajęciami grupowymi, a indywidualnymi treningami z trenerem.

Zajęcia przeznaczone są dla osób znających podstawy oraz osób średniozaawansowanych – ze względu na swój charakter, część treningów odbywa się pod nadzorem trenera, a część jest wykonywana samodzielnie na open gym.

O dołączeniu do grupy decyduje trener prowadzący.

Minimalne wymagania:
Strict Pull Up – 4
Kipping Pull Up – 6
Pełne Pompki – 6
Box HSPU – 4
T2B – 6
2k Row – Sub 8:30/9:15
Mile Run – Sub 7:40/8:50
Snatch – 60/40kg*
Clean & Jerk – 75/50kg*

* zależnie od masy ciała – tutaj przykład z kat. 81/64kg