Mobility

To zajęcia rozciągająco – mobilizujące, które są kompletnym uzupełnieniem innych treningów. Podczas spotkań uczestnicy poznają podstawy budowy i pracy układu kostno-mięśniowego. Dzięki temu są w stanie dokładniej wykonywać ćwiczenia, poprawia się ich mobilność w stawach, zmniejsza się ryzyko powstania kontuzji. Na zajęciach wykorzystywane są rollery, taśmy power band i piłeczki.